Wniosek urlopowy
...jak go napisać ?
2018-02-20

Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego. Kodeks pracy art. 154. § 1. określa ilość dni urlopowych, przypadających w ciągu roku na pracownika. W zależności od wypracowanych lat, okres ten jest inny:

 

20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;

26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

 

Warto pamiętać, że do wypracowanego czasu, wliczane są również tytuły naukowe nabyte przez pracownika. Zgodnie z art. 155. § 1. osoba, która ukończyła szkołę wyższą, traktowana jest jako pracownik z 8-letnim stażem pracy. Według kodeksu pracy, pracownik nie może zrzec się swojego prawa do urlopu. W Polsce zagadnienie urlopów szczegółowo unormowane jest przez przepisy Kodeksu Pracy (Dział VII – Urlopy pracownicze).

 

Chcąc skorzystać z przywileju urlopu wypoczynkowego, należy najpierw złożyć odpowiedni wniosek o urlop. Przyjęto, że podanie takie powinno być dostarczone w formie pisemnej i przekazane bezpośrednio do pracodawcy lub działu HR. Wniosek urlopowy możemy pobrać z internetu, jednak nie ma przeszkód, by napisać go samodzielnie. Istnieje wiele różnych wzorów wniosków urlopowych, jednak są pewne wspólne cechy, które możemy wyróżnić.

 

Jedną z pierwszych informacji, jaką powinniśmy zawrzeć w podaniu o urlop, są nasze dane osobowe (imię, nazwisko, stanowisko). Wiadomości te winny znajdować się w lewym górnym rogu naszego dokumentu. W prawym górnym rogu, według ogólnie przyjętych zasad konstruowania pism, należy umieścić miejsce oraz datę jego sporządzenia. Trzeba pamiętać, by we wniosku urlopowym zawrzeć również informacje na temat naszego pracodawcy, do którego kierujemy swoje podanie.

W pierwszej kolejności musimy zatytułować swój dokument. W tym przypadku na środku pisma umieszczamy „Wniosek o urlop wypoczynkowy" lub „Podanie o urlop wypoczynkowy". Treść pisma powinna być zwięzła i na temat. Podajemy informację, od kiedy do kiedy planujemy urlop oraz ile dni roboczych wykorzystamy np. „Zwracam się z prośbą o udzielenie mi urlopu wypoczynkowego przysługującego za rok 2017, w terminie od 11.09.2017 do 15.09.2017, tj. 5 dni”. Trzeba pamiętać, że w liczbie dni, uwzględniamy tylko dni robocze.

 

Tak skonstruowane podanie o urlop wypoczynkowy należy podpisać i przekazać odpowiedniej osobie w naszej firmie.

 

Zachęcamy Państwa, również do zapoznania się z naszym systemem NewHR24, który oferuje m.in. możliwość tworzenia e-dokumentów. Został on stworzony z myślą o usprawnieniu pracy biurowej małych i średnich firm. Elektroniczny obieg dokumentów usprawnia pracę oraz pozwala zoptymalizować czas, potrzebny na jej wykonanie.

 

 

Zespół NewHR24

 

NewHR24 © 2019
Masz pytania? Wypełnij formularz poniżej, a my skontaktujemy się z Tobą i rozwiejemy wszelkie wątpliwości
Imię i nazwisko:
Adres e-mail:

KDR Solutions Sp. z o.o. ul. Kozietulskiego 4a 85-657 Bydgoszcz

NIP 9671356527, KRS 0000450373

Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł