RODO 2018
...jakie czekają nas zmiany?
2018-03-02

 

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązywać zaczyna unijny akt prawny RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Głównym celem powstania tego dokumentu jest aktualizacja przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Zmiany będą dotyczyć osób fizycznych, jak i przedsiębiorców prowadzących firmy, w których przetwarzane są dane osobowe. Dlatego istotne jest, by odpowiednio wcześniej zapoznać się ze zmianami, które zostaną wprowadzone.

 

Rozporządzenie za zadanie ma ujednolicenie przepisów dotyczących przechowywania i zarządzania danymi osobowymi. Ważnym aspektem będzie dokumentowanie rodzaju archiwizowanych danych, ich źródła oraz informacji komu są one udostępniane. Osoby ubiegające się o nasze dane, zobowiązane będą do udzielenia nam informacji, w jakim celu zostaną one wykorzystane. Powiadomieni powinniśmy być również o tym, że dobrowolnie udostępniamy nasze personalia. Budowa systemów informatycznych musi zezwalać na bezproblemowe zarządzanie bazą. Administrator w razie zajścia takiej konieczności musi być w stanie edytować lub usunąć dane zawarte w swoim zbiorze.

 

Obowiązek zgłaszania naruszeń jest jednym z ważnych elementów. Osoba, która przyczyniła się do naruszenia regulacji związanych z ochroną danych osobowych. Zobowiązana jest do zgłoszenia tego incydentu odpowiednim organom. Informację tę należy przekazać w czasie nieprzekraczającym 72 godziny od momentu wykrycia nieprawidłowości. Regulacja ta może być w różny sposób interpretowana. W końcu nie zawsze będzie konieczne informowanie organów o jednorazowych uchybieniach. Jednak należy na pewno zawiadomić o tym osobę, której dane osobowe zostaną upublicznione.

 

Obecne przepisy regulują kwestie częstotliwości zmiany haseł. RODO nie posiada zapisu mówiącego o takim obowiązku. Kwestie dotyczące bezpieczeństwa i ewentualnych środków przeciwdziałających włamaniom do baz danych, zależeć będą od administratora. Jako osoba odpowiedzialna, będzie on mógł sam dobierać metody oraz rodzaje zabezpieczeń, które będzie uznawał za wystarczające.

 

RODO określa również kary finansowe w razie niedopilnowania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Chodzi głównie o ich zabezpieczenie i udostępnianie. Wysokość kar sięgać ma nawet 20 mln euro. Warto pamiętać jednak, że jest to granica górna i stosowana będzie raczej dla koncernów aniżeli małych przedsiębiorstw. Kary te będą miały raczej charakter dyscyplinarny i pouczający. Dlatego ich wysokość będzie ruchoma i zależna od kilku czynników. Wpływ będzie miała szkodliwość społeczna, interpretacja przepisów oraz działania, które zostały podjęte w celu zabezpieczenia danych.

 

Czas pokaże czy RODO ułatwi i usprawni nasze codzienne życie. Warto jednak zapoznać się z jego treścią i nie wpadać w przedwczesną panikę. Może się okazać, że niektóre z przepisów będą trudne do wyegzekwowania w życiu codziennym, a co za tym idzie, staną się kolejnymi martwymi zapisami w potężnej biurokratycznej machinie.

 

Zespół NewHR24

NewHR24 © 2019
Masz pytania? Wypełnij formularz poniżej, a my skontaktujemy się z Tobą i rozwiejemy wszelkie wątpliwości
Imię i nazwisko:
Adres e-mail:

KDR Solutions Sp. z o.o. ul. Kozietulskiego 4a 85-657 Bydgoszcz

NIP 9671356527, KRS 0000450373

Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł